Chính sách bảo mật

Tại The CountLab, chúng tôi coi trọng khách hàng và tôn trọng quyền riêng tư của họ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tuyên bố sau đây như được liệt kê sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trên trang web.

  1. Loại thông tin nào được The CountLab thu thập?
  2. CountLab sử dụng bất kỳ thông tin nào được thu thập như thế nào?
  3. Thông tin Bảo vệ được Thu thập
  4. Bánh quy
  5. Tiếp thị lại của Google Adwords

Loại thông tin nào được The CountLab thu thập?

CountLab là chủ sở hữu duy nhất để thu thập thông tin trên trang web này từ người dùng của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ người dùng trừ khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện cho chúng tôi từ biểu mẫu hỗ trợ và biểu mẫu liên hệ với chúng tôi. Biểu mẫu này sẽ bao gồm tên liên hệ, tên công ty, quốc gia, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ và một số thông tin khác để chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin này, trong khi việc không cung cấp thông tin này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng duyệt tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi.

CountLab sử dụng bất kỳ thông tin nào được thu thập như thế nào?

Khi bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của mình cho chúng tôi, bạn đã được thông báo rằng bạn đang cố ý và tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài The CountLab trừ khi điều đó là cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn, ví dụ: để thực hiện một đơn đặt hàng hoặc liên quan đến lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Khi bạn truy cập vào trang web này, bạn đồng ý với việc truyền thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi và việc sử dụng thông tin đó như được mô tả ở đây. Thông tin được cung cấp có thể được tiết lộ khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi.

Thông tin Bảo vệ được Thu thập

CountLab cảnh báo về thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin đó. Khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nhạy cảm của mình qua trang web, thông tin của bạn sẽ được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến. Trang web này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân trực tuyến nào. Bất kỳ thông tin nào bạn đã gửi cho chúng tôi qua bất kỳ biểu mẫu nào trên trang web hoặc email này đều được bảo vệ ngoại tuyến. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng bởi nhân viên của chúng tôi, những người cần thông tin để thực hiện công việc cụ thể, ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng. Các máy tính và máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được giữ trong một môi trường an toàn.

Bánh quy

CountLab sử dụng “cookie” của trình duyệt trên trang web này. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web để giúp chúng tôi cải thiện khả năng truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi trong tương lai. Cookie chúng tôi sử dụng sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ cách nào để liên hệ với bạn, hơn nữa, cookie sẽ không trích xuất bất kỳ thông tin nào từ máy tính của bạn. Cookie chúng tôi sử dụng có thể xác định khách truy cập lặp lại vào trang web của chúng tôi. Chẳng hạn, khi chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn, bạn sẽ không phải đăng nhập mật khẩu nhiều lần và do đó tiết kiệm thời gian cho bạn khi truy cập trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng trang web của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ đăng nhập nào để xem nó, cookie trình duyệt vẫn có thể được tạo cho thông tin truy cập không nhận dạng cá nhân. Cookie có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu lợi ích của người dùng, do đó nâng cao trải nghiệm trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie sẽ không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trên trang web của chúng tôi.

Tiếp thị lại của Google Adwords

CountLab sử dụng tiếp thị lại của Google AdWords để quảng cáo kích hoạt quảng cáo trên Internet. Tiếp thị lại AdWords này sẽ hiển thị các quảng cáo có liên quan phù hợp với bạn dựa trên các phần bạn đã xem trên trang web The CountLab bằng cách đặt cookie trên máy của bạn. Cookie này sẽ không theo bất kỳ cách nào để nhận dạng bạn hoặc cấp quyền truy cập vào máy tính của bạn. Cookie có nghĩa là “Người này đã truy cập trang này, vì vậy hãy hiển thị cho họ các quảng cáo liên quan đến trang đó”. Tiếp thị lại của Google AdWords sẽ cho phép chúng tôi điều chỉnh hoạt động tiếp thị của mình để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn và chỉ hiển thị những quảng cáo có liên quan đến bạn.

Khách truy cập có thể từ chối sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google. Ngoài ra, bạn cũng có thể từ chối việc sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Network Advertising Initiative.

Cập nhật và thắc mắc

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian và tất cả các cập nhật sẽ được đăng trên trang này nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến sales@thecountlab.vn.