Mức độ lấp đầy của các văn phòng, cho phép quản lý không gian hiệu quả, phân bổ nguồn lực và giám sát an ninh.

GAP, nhà bán lẻ thời trang toàn cầu, điều hành nhiều cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới. Để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng, tối…

Continue ReadingMức độ lấp đầy của các văn phòng, cho phép quản lý không gian hiệu quả, phân bổ nguồn lực và giám sát an ninh.